Stali jsme se Salesforce Consulting Partner

TCL DigiTrade se stal Salesforce Consulting Partnerem

Toto partnerství (Salesforce Consulting Partner) umožňuje poskytovat profesionální služby při nasazování Salesforce, protože otevírá přístup ke znalostem celé komunity kolem tohoto produktu. Získání partnerství není pouze formální záležitosti, ale je posuzována historie firmy, její finanční zdraví a v neposlední řadě jsou vyžadovány certifikace lidí ve firmě a jejich pravidelné obnovování.