Audit Salesforce systému v organizace

Audit Salesforce systému v organizace

Provoz systému Salesforce je dynamickou a živou činností, práce uživatelů se v čase mění s rozvojem organizace. Systém auditů poskytovaných naší společností je zaměřen na zkvalitnění používání celého systému v jeho různých oblastech. Jak můžete audit v systému Salesforce využít, popisuje následující tabulka.

Typ Popis Pro koho je vhodný
bezpečnostní audit Audit je zaměřen na kontrolu zabezpečení implementace Systému Salesforce. Pokryto je několik oblastí

  • kontrola nastavení zabezpečení přístupů do Salesforcu, identity management
  • zabezpečení dat z pohledu správného řízení přístupů od úrovně celé organizace až po řízení přístupů k jednotlivým polím s citlivými informacemi
  • pro existující zákazníky systému Salesforce, kteří tento systém již nějakou dobů používají.
  • doporučeno je opakované provádění auditu (1x ročně apod.)
‚feature‘ audit Cílem auditu je zmapovat aktuální používání systému Salesforce jednotlivými typy uživatelů.
  • pro existující zákazníky systému Salesforce, kteří tento systém již nějakou dobů používají.
  • doporučeno je opakované provádění auditu (1x ročně apod.)

Výstupem auditů je dokument, který poskytuje přehled o oblasti kontrolované auditem. Závěry pak obsahují návrhy na zlepšení a možné kroky k jejich implementaci.