Integrace Salesforce s jinými systémy

Salesforce vždy vstupuje do organizace s již existujícími softwarovými systémy. Mezi ně patří ERP systém, evidence výkazů práce, helpdesky a jiné produkty podporující práci svých uživatelů. Mnohé z těchto systémů mohou být vhodným zdrojem zajímavých dat pro Salesforce.  Naším úkolem je jejich integrace se Salesforce.

V nejednoduší podobě stačí udělat jednorázový import dat, v podobě nejširší pak zajistit synchronizaci / aktualizaci dat ze souběžně používaného systému.

Proč napojovat Salesforce na jiné systémy? Důvodů může být nespočet.

  • k informacím o zákazníkovi potřebujeme data o aktuálních obratech z ERP
  • k projektům potřebujeme získat sečtené pracovní výkazy jednotlivých pracovníků
  • ze Salesforce chceme získávat aktuální obchodní data pro vnitrofiremní intranet

Integrace se Salesforce – jak na to?? 

  • jednorázový / manuální import / export dat mezi dvěma systémy
  • periodická synchronizace provádějící dodatečné logické manipulace s daty (chceme získat do Salesforce informace o pracovních výkazech zaměstnanců a spotřebovaném času, nicméně nás nezajímají jednotlivé položky, ale agregovaná data po týdnech, měsících apod.)

Salesforce Integrace