Konzultace zaměřená na Salesforce

Máte marketingové nebo obchodní oddělení a uvažujete o vhodné softwarové podpoře pro vaše zaměstnance? Salesforce může být vhodným systémem, který jednotlivým pracovníkům umožní efektivní týmovou práci směřující ke svému cíli. Konzultace s našimi pracovníky vám pomůže ujasnit si důležité parametry a smysl pro použití CRM systému.

Konzultace Salesforce

Cílem konzultací, které nabízíme, je rozkrýt potřeby marketingových nebo obchodních týmů a navrhnout řešení v rámci implementace systému Salesforce. Celosvětově je Salesforce používán organizacemi různého typu od běžných obchodních firem, výrobních podniků a to různorodých velikostí.

Zaměření konzultace:

  • zmapování způsobu práce stávajících týmů
  • zjištění nových obchodních cílů, které jsou od zavedení systému očekávány
  • návrh řešení použití Salesforce s ohledem na konkrétní způsob práce a podmínky organizace
  • implementace navržených řešení do platformy Salesforce