Automatické procesy pomocí Process Builder

Process builder Salesforce dokáže zautomatizovat procesy ve vašem systému.

Dostanete-li informaci o zakázce, často z ní vyplývá několik úkolů, které musíte provést. Požádat o ceny obchodní oddělení, poslat email na zákazníka s potvrzením o přijetí informace, upozornit manažera emailem. Některé z těchto činností je nutné udělat vždy a vždy jsou v podstatě stejné. Právě pro tyto případy Salesforce nabízí automatizaci takových procesů pomoci Process Builder. Ten umožňuje provést tyto úkony:

  • Porovnat  nastavená kritéria při ukládání záznamu, jako například Obrat > 1 mil. Kč a region firmy=EU
  • Provést sadu akcí, příkladem: vytvořit úkol pro podřízeného, poslat email na nadřízeného, nastavit zakázku jako ‚důležitou‘

Tyto úkony si vytváříte v Processu Buildru sami, pomoci grafického rozhraní. Ukážeme si to na příkladu změny adresy firmy, která způsobí i změnu adresy u všech kontaktních osob.

 

Builder

1. Vyberte si nad kterým objektem spustíte tento proces. Jedná se o změnu na firmě, proto vybereme Account

 

Builder

2. Zadáte podmínky, za který se má akce spouštět. V tomto případě je podmínku změna kteréhokoliv pole Ulice, PSČ, Město, Země.

 

Builder

3. Dojde-li ke změně, provede se série akcí. Tady máme akci jen jednu a tou je změna adresních polí všech přidružených kontaktů dle adresy firmy.

Tímto rychlým způsobem můžete definovat různé další akce bez nutnosti velkého programování. Vše můžete nastavit při úvodní implementaci nebo i v dalším průběhu používání Salesforce.