Integrace se systémem Gmail

Salesforce umožňuje i hlubší integraci se systémem  Gmail tak, aby uživatel nemusel přeskakovat z jednoho prostředí do druhého a zároveň neduplikoval data v obou platformách. Dle studie McKinsey & Company, obchodník stráví až 28 % svého času v emailu, proto je velmi důležité, aby byl zatěžován co nejméně činnostmi, které jsou redundantní a spíše administrativního charakteru.

Lightning for Gmail
  • Přidání emailu ke kontaktu, příležitosti, firmě
  • Prohledání Salesforce, včetně vlastních objektů přímo z Gmailu
  • Vytvoření nového záznamu v Salesforce ze Gmailu
  • Přidání emailu nebo jednorázové kalendářové události k několika kontaktům nebo jakémukoliv záznamu, který akceptuje Úkoly nebo Události
Lightning Sync
  • Automatická synchronizace kontaktů v závislosti na nastavení (jednosměrně, obousměrně) mezi Salesforce a Gmailem
  • Automatická synchronizace jednorázových událostí v závislosti na nastavení (jednosměrně, obousměrně) mezi Salesforce a Gmailem

gmail

Celý systém lze nastavit v Nastavení/Lightning for Gmail. Více podrobností naleznete tady.